Gratis E-learning Palliatieve Zorg  thumbnail

Gratis E-learning Palliatieve Zorg

Published Apr 27, 24
7 min read

Ware het niet dat er geen betaaltitel voor is en dat die zorg dus niet gedeclareerd kan worden. ‘Te gek voor woorden’, vindt Levi. ‘Als je een plan hebt dat zo goed wer ook nog geld oplevert, zou het financiële systeem gewoon moeten volgen. waakmand palliatieve zorg. Zorgverzekeraars zitten zo vast in hun eigen structuur dat ze niet de vernieuwing tot stand kunnen brengen die nodig is en niet at zijn de innovatieve rol te vervullen die ze wel toebedeeld hadden gekregen in dit stelsel

Uiteindelijk is het toch de dokter die de kwaliteit van de zorg bepaalt door zijn of haar patiëntgerichtheid. ‘De personality van de dokter is heel bepalend als het ga goede zorg. Oog voor de patiënt is vele malen belangrijker dan welk systeem dan ook (waakmand palliatieve zorg). Je kunt in elk systeem een fantastische arts zijn, en in elk systeem een heel beroerde

Een brief van een dankbare patiënt die vindt dat hij hier waanzinnig goed geholpen is. Of een student die laat weten dat hij hier veel heeft geleerd. Dat zijn concrete dingen d t het verschil maken.’ Als bestuursvoorzitter van een groot academisch ziekenhuis, het AMC, heeft hij genoeg te doen.

Dat is een bewuste keus, geheel in lijn met de besturingsfilosofie van het AMC: The professional in the lead - waakmand palliatieve zorg. Volgens die filosofie geven artsen en verpleegkundigen niet alleen vorm aan andeling van en zorg voor de patiënten, maar zijn ze ook verantwoordelijk voor de organisatie daarvan. En dat kun je het beste doen als je weet wat er op de werkvloer speelt

Werken In De Palliatieve Zorg

‘Besturen gebeurt te vaak vanuit een ivoren toren’, vindt Levi. ‘Je raakt snel de context kwijt als je stopt met het uitoefenen van je vak. waakmand palliatieve zorg. Professionals die met de voeten in de k an, hebben er ongelofelijk veel last van dat regeltjes vaak gemaakt worden door beleidsmakers die ver van de praktijk van alledag afstaan

Dat is een makkelijke manier om erachter te komen hoe dingen in je organisatie werken. Dan weet je hoe de samenwerking verloopt, of de ICT goed werkt en of het inderdaad te druk is op de spoed de hulp. De tijd die ik als internist werk geeft mij veel informatie die nuttig is in mijn werk als bestuursvoorzitter en dat is heel waardevol.’ Bovendien vindt hij zijn vak ook gewoon leuk.

Er zijn veel patiënten die ik al heel lang volg, en ik ben er niet aan toe om dat los te laten (waakmand palliatieve zorg).’ Het zou in zijn optiek geen kwaad kunnen als de beleidsmakers bij overheid en zorgverzekeraars ktijk van het AMC op dit punt zouden volgen en zelf eens mee zouden lopen met de professionals

‘Ik ben van nature optimistisch. We zitten met een relatief nieuw stelsel dat meer dan vroeger de nadruk legt op kwalite gheid en effectiviteit (waakmand palliatieve zorg). Dat is op zich toe te juichen. Die ommezwaai gaat gepaard met hick ups, en een toename van de administratieve lasten. Dat vindt niemand leuk, maar aan de andere kant wordt er o veel ten onrechte gemopperdMaar je kunt ook doorslaan. Het systeem is krankzinnig complex gemaakt en daardo a onhoudbaar.’ Het grootste obstakel waar hij op ziekenhuisniveau tegenaan loopt is het financieringssysteem. waakmand palliatieve zorg. ‘Er wordt gesproken over marktwerking en concurrentie, maar in de praktijk zitten we met e eem dat wordt gecontroleerd en gefixeerd zoals in de 60-er jaren in de Sovjet -Unie gebeurde

Doel Palliatieve Zorg

Ook in zijn functie als dokter loopt hij tegen de grenzen van het systeem op. ‘Ik ben echt verbijsterd over de hoeveelheid formulieren die je als arts moet invullen omdat de zorgverzekeraar je anders n trouwt - waakmand palliatieve zorg. Ik behoor niet tot de mopperaars en ben echt niet te beroerd om af en toe een formulier in te vullen, zolang dat een duidelijk doel dient

Zinloze regels zijn een grote bron van irritatie (waakmand palliatieve zorg). Ik kan mijn tijd wel beter besteden!’ Volgens Levi leent maar een klein deel van g zich voor onderlinge competitie, namelijk niet -ernstige aandoeningen die zich goed laten plannen, zoals een staar- of een enkeloperatie. ‘In zo’n geval kun je rustig kijken waar die ingreep het beste uitgevoe worden, welk ziekenhuis de beste resultaten heeft, wat de wachttijden zijn en wat het kost

Wij zitten als ziekenhuis aan het eind v ijplijn waar alle nieuwe dure dingen geconcentreerd zijn. Dat leidt ertoe dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl het budget gefixeerd is. Dus moeten we elk jaar vijftig verpleegkundigen ontslaan om dure medic te kunnen betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

grootste deel van de gezondheidszorg is in zijn optiek meer gebaat bij samenwerking en regionale netwerken. ‘In plaats van elkaar in de regio te beconcurreren, kunnen we beter goede afspraken maken ov we de zorg regionaal willen regelen (waakmand palliatieve zorg). Er zijn landen waar dat systeem al jaren prima werkt. Het zou een hele stap vooruit zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg als we de zorg volgens die principes zoudKan de zorg anders? Praktijkzaken: Accreditatie ICT-beheerCryo Medic Vloeibare stikstofservice voor artsen ‘Cryotherapie: van wratten- naar huidbehandeling’Prijzen per wisseli ng van af€34 excl

Dit voeren wij uit middels handzame vaatjes in 3 typen: 3, 8 of 11 liter. Cryo Medic+ De ideale oplossing in combinatie met de CryoPro, vloeibare stikstof spray. Dit voeren wij uit met een handzaam 10 liter vaatje inclusief handige incl. r CryoP erme lbesch weefse€599.m. TW (i.c excl. B dic e M o een Cry ct) a tr n cowww.cryosolutions.nl info@cryomedic.nl 073 620 54 50INHOUD OP DE COVER prof.

Opleiding Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Het zorgstelsel loopt piepend en krakend vast, constateert politica Renske Leijten en zij komt met een alternatief. Ook Corinne Ellemeet van Groen Links presenteert middels de initiatiefnota Zorg in Evenwicht een aantal interessante mogelijkheden om ons stelsel aan te passen (waakmand palliatieve zorg). Blijkbaar dringt bij de politiek langzamerhand door dat de Haagse werkelijkheid en de dagelijkse zorgwerkelijkheid toch wel erg veel verschillen

En dan hebben we het nog niet eens over de PGB ellende die maar niet ophoudt, terwijl er nu, ruim twee maanden na de overgangsdatum van 1 januari, nog steeds een zeer aanzienlijk deel van de PGB houders in de kou staat. waakmand palliatieve zorg. Minister Schippers, zo lijkt het, neemt intussen de vlucht naar voren en benoemt 2015 tot het jaar van de transparantie

De werkvloer spreekt inmiddels van transparantieterreur, om nog maar even het verschil aan te geven. Als dit nummer verschijnt, is inmiddels ook de juridische weg bewandeld, om in een door VPHuisartsen aangespannen kort geding de contracteerplicht voor huisartsen om bepaalde verrichtingen te kunnen declareren aan te vechten. Het worden spannende tijden voor het zorgstelsel.

Zo betitelde Marc Chavannes in de NRC van 7 februari 2015 het laatste plan van Minister Schippers. ‘Miljarden bezuinigen door meer kwaliteit - waakmand palliatieve zorg. Het kostte moeite niet ontroerd te raken door zoveel zuivere intenties’, schreef Chavannes. ‘Echt waar. Een radicaal afscheid van het in de Eerste Kamer vastgelopen wetsproject dat de vrije artsenkeuze zou beperken

Palliatieve Zorg Na HeupfractuurDoor nog meer aanwijzingen, richtlijnen en protocollen. Een paar flarden uit deministeriële brief aan de Kamer: scherper toezicht op kwaliteit, stringent pakketbeheer, naar een krachtig markttoezicht. Soms is het verschil tussen liberalisme en socialisme heel klein.’ (…) Aardig is ook zijn uitsmijter: ‘Minister Schippers belooft dit jaar een wonder te verrichten.

Die kan zij alleen verzilveren door zich niet blind te staren op richtlijnen en kwaliteitsillusies - waakmand palliatieve zorg. Het leven is nog iets ingewikkelder. Zorg is niet echt een markt.’Verzet Gelezen in Medisch Contact Financieringsstructuur huisartsen deugt niet aldus Anton Maes in Medisch Contact van 26 februari 2015. In heldere en goed onderbouwde bewoordingen fileert Maes de nieuwe bekostigingsstructuur voor huisartsenDuidelijk wordt, dat de beloofde groeiruimte van 2,5 procent van ons budget eigenlijk niet bestaat (waakmand palliatieve zorg). Alle goede bedoelingen ten spijt, afgesproken in het zorgakkoord van juli 2013, blijkt dat infinanciële zin alleen de zorgaanbieder c.q. de huisarts verantwoordelijk zal worden gehouden voor de meerkosten van geleverde zorg. Onder het motto meer en betere zorg voor minder geld zal de praktijkhouder dat zeker gaan merkenGezien de onderliggende oorzaak in het systeem zou het verzet een landelijk karakter moeten krijgen wil er iets gaan veranderen. Een oproep aan alle huisartsen om in verzet te komen? Specialisten Gelezen in Medisch Contact, 15 februari 2015 ‘Te grote invloed zorgverzekeraars zorgelijk’ Voor het eerst laten de 20. waakmand palliatieve zorg.000 medisch specialisten, verzameld in een nieuwe federatiestructuur gezamenlijk kritische geluiden horen richting zorgverzekeraars

Latest Posts

Camera Beveiliging Installatie

Published May 05, 24
4 min read

Waarom Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
5 min read

Laatste Fase Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
6 min read